آموزش
آموزش ،آزمونهای ابتدائی ، ارزشیابی توصیفی 
قالب وبلاگ

آزمون عملکردی شناسایی دیکته

نام ونام خانوادگی:                                              تاریخ:

متن زیررا بخوان وغلط املایی آن را پیدا کن.

اگرقرار بود تنها خودمان رادر آقوش بگیریم ،دست های ما را توری درست می کردند که فقت دست در دست خودمان بگذاریم.

قلام رضا تختی،مضهر مهربانی وآزادگی یکی از بزرگترین پحلوانان ورزشکاران ایرانی است.اوبه ورزشکاران ایرانی آموخت که پحلوان بودن مهم تر از قهرمان شدن است.

درحال حاظر،بیشتر کشورهای جهان –ازجمله ایران-عضو سازمان

ملل متحدند.کشور ما حمواره پیشتاز سلح ودوستی وهمکاری با دیگر

ملت ها بوده است.

روزی که این کودکان درتبریز امتحان می دادند ،حیات وبام مدرسه

لبریز از مردمی بود که به تماشای آنان آمده بودند زیرا برای مردم باور کردنی نبود که کودکان کم شنوا هم بتوانند بخوانند وبنویصند وهرف بزنند.

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         بازخورد معلم:....................................

 

به نام خدا

فهرست وارسی :درس قرآن                                   زمان:

نام ونام خانوادگی:                                              تاریخ:

ردیف

نشانه ها وانتظارات

بله

خیر

1

روان می خواند

 

 

2

قواعد را در می هنگام خواندن رعایت می کند

 

 

3

پیام قرآنی ها را حفظ می کند

 

 

4

تکالیف مربوط به کلاس را به درستی انجام می دهد

 

 

5

به داستانهای قرآنی علاقه نشان می دهد

 

 

6

با علاقه در کلاس حضور پیدا می کند

 

 

7

سعی در حفظ آیات می کند

 

 

 

  بازخورد معلم:..........................................................

 


نمونه برگ آزمون مداد کاغذی                     بنام خدا                                       تاریخ:

نام ونام خانوادگی:                                    دبستان:                                       زمان:

موضوع آزمون:                                                                                      پایه:

 

تعیین هدف:غذا سازان بزرگ

تعیین پرسش با توجه به هدف

1)گیاهان برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارند؟

 

2)کربن دی اکسید چگونه تولید می شود؟

 

3)محل غذا سازی گیاهان کجاست؟

4)آیا گیاهان درنور چراغ می توانند غذا سازی کنند؟

 

تعیین روش ارزشیابی

فهرست وارسی

ردیف

انتظارات

مشاهده شد

مشاهده نشد

 

1

مواد لازم برای ادامه حیات گیاه را می تواند نام ببرد

 

 

2

چگونگی تولید کربن دی اکسید رامی تواند توضیح دهد

 

 

3

آوند را به درستی تعریف می کند

 

 

4

محل غذا سازی گیاهان را می داند

 

 

5

به اهمیت نور در تولید غذا در گیاهان پی برده است

 

 

باز خورد معلم:......................................................................


نمونه برگ آزمون مداد کاغذی                     بنام خدا                                       تاریخ:

نام ونام خانوادگی:                                    دبستان:هاجر                                 زمان:

موضوع آزمون:علوم                                                                                پایه:چهارم

 

تعیین هدف:شناخت سلول

تعیین پرسش با توجه به هدف

1)سلول چیست؟

 

2)موجود زنده با غیر زنده چه تفاوتی دارد؟

موجود زنده

موجود غیر زنده

 

 

 

 

 

 

 

 

3)یک سلول از چند بخش تشکیل شده است ؟نام ببرید.

 

4)سلول چگونه رشد می کند وبزرگ می شود؟

 

تعیین روش ارزشیابی فهرست وارسی

ردیف

انتظارات

مشاهده شد

مشاهده نشد

1

سلول را می شناسد ومی تواند تعریف می کند

 

 

2

فرق بین موجود زنده وغیر زنده راتشخیص میدهد

 

 

3

اجزای مختلف یک سلول را بیان می کند

 

 

4

چگونگی رشد سلول وتقسیم شدن آنرا بیان میکند

 

 

 

 بازخورد معلم:.................................................................................


 نمونه برگ طراحی آزمون عملکردی                                                             تاریخ:

نام ونام خانوادگی:                                    موضوع:جغرافی                            زمان:

شیوه ی اجرا:فردی                گروهی                                                          پایه:چهارم

هدف کلی:ناهمواری های ایران

وسایل مورد نیاز:نقشه ی ایران

شرح فعالیت:

1)برروی نقشه محدوده های زیر را رنگ آمیزی کنید.

الف)آب های شمال وجنوب،رشته کوه البرزو زاگرس را با رنگ آمیزی مشخص کنید.

ب)بلند ترین قله ی البرز رامشخص کنید.

ج)قله های زاگرس را مشخص کنید.

 

 فهرست وارسی

ردیف

نشانه ها وانتظارات

مشاهده شد

مشاهده نشد

1

محدوده ی جغرافیایی را به درستی مشخص کرده

 

 

2

نام نقاط خواسته شده را مشخص کرده

 

 

3

نام بلند ترین قله را بر روی نقشه مشخص کرده

 

 

4

نام قله های زاگرس را مشخص کرده

 

 

 بازخورد معلم:..................................................................................


 

نمونه برگ آزمون عملکردی             بنام خدا                                       تاریخ:

نام ونام خانوادگی:                                                                          زمان:

موضوع :ریاضی                 شیوه ی اجرا:فردی                گروهی          پایه:

 

تعیین هدف:زاویه ورسم نیم ساز

تعیین پرسش با توجه به هدف

د

1) نقطه ی مشترک در زاویه چه نامیده می شود؟(با رسم شکل)

۲) یک زاویه ی راست وباز وتند رسم کنید.

 

3) برای تشخیص زاویه ی راست از.......استفاده می شود.                                  

4)یک زاویه ی تند رسم کنید وبه وسیله ی پرگار نیمساز آن را بکشید ونامگذاری کنید.

 

 

تعیین روش ارزشیابی

فهرست وارسی

ردیف

انتظارات

مشاهده شد

مشاهده نشد

1

می تواند نقطه مشترک در زاویه را نشان دهد

 

 

2

زاویه راست –تند-باز-را تشخیص می دهد

 

 

3

روش استفاده از گونیا برای زاویه را می داند

 

 

4

به راحتی از پرگار استفاده می کندونیمساز رسم می کند

 

 

 بازخورد معلم:.............................................................................................

 


موضوعات مرتبط: پایه چهارم، آزمون های عملکردی
برچسب‌ها: تکالیف درسی, آزمون عملکردی, شناسایی دیکته, ارزشیابی, فهرست وارسی
[ شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۰ ] [ 22:9 ] [ الماسی ]
 دو نکته  مهم در خصوص دفتر«  مدیریت فرایندهای کلاس »خوب است که  به دیگران هم اطلاع رسانی کنیم :

 1)       نکته اول  مربوط به فرم شماره 5 یعنی « ثبت عملکرد دانش آموز » : 

یادمان باشد که این فرم،  یکی از ابزارهای در اختیار معلم است . پس معلم  در صورت نیاز ،  احتیاج  و تشخیص  می تواند روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را متناسب با هدف ها و انتظارات دروس ، در آن ثبت نماید .-  ( نکته : گرچه بعد از استقرار کامل برنامه ارزشیابی کیفی – توصیفی و تغییر نگرش معلمان ، این نمون برگ یکی از کلیدی ترین فرم های در اختیار معلم خواهد بود  ) -  یادآوری و تاکید می گردد در صورتی که امکان ِ مستند سازی پیشرفت تحصیلی -تربیتی دانش آموز در پوشه کار ، فراهم است ، نیازی نیست که معلم این فرم را برای همه‌ی دانش آموزان تکمیل نماید .

 

2)      نکته دوم  مربوط به فرم شماره 6 یعنی « جمع بندی عملکرد دانش آموزان در فرایند یادگیری » :   

   این فرم بجای فرم خودارزیابی معلم از عملکرد ماهانه دانش آموز  است و با تکمیل این فرم دیگر نیازی نیست که همکاران این فرم را در پوشه کار دانش آموز تکمیل نمایند  . ضمنا   با خبر شدیم  که برخی از استان ها هنگام طراحی نهایی دفتر مدیریت فرایندهای کلاسی بجای ،جا بخشی به 10 درس برای پایه های سوم و چهارم تنها 8 خانه را اختصاص داده اند ، چنانچه  استانی  با این مشکل روبرو است پیشنهاد می شود  مدرسین گرامی و مسئولین ارجمند استان  ،  همکاران محترم را راهنمایی بفرمایند ، برای ایجاد وحدت رویه و با توجه به اینکه  ممکن است  دروس تربیت بدنی و هنر،  معلم  تخصصی  داشته باشند  جمع بندی عملکرد دانش آموزان در فرایند یادگیری این دو درس را ، در این جدول ننویسند  .

به نقل از وبلاگ دکتر قره داغی


موضوعات مرتبط: عمومی
[ جمعه یازدهم آذر ۱۳۹۰ ] [ 6:33 ] [ الماسی ]
[ یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ ] [ 13:52 ] [ الماسی ]
[ چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ ] [ 9:1 ] [ الماسی ]
[ چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ ] [ 7:58 ] [ الماسی ]
)قسمت های مختلف یک گیاه را نام ببرید.

2) مهم ترین کار گل چیست؟

3)کار اصلی میوه چیست؟

4) قسمت های مختلف یک دانه را نام ببرید.

5)دانه ها چه فرق هایی با هم دارند ؟

6) کدام یک از میوه های زیر یک دانه ای است؟

خربزه        هلو     سیب      پرتقال 

7)دانه ها چه شباهت هایی با هم دارند؟

8)گیاه برای رشد به چه چیز هایی نیاز دارد؟

9) وظیفه نگه داری دانه ها با کدام مورد زیر است؟

گل            میوه          شکوفه 

10) چند دانه خوراکی نام ببرید؟

11) کدام یک از دانه های زیر غیر خوراکی است؟

دانه ذرّت     دانه ی سیب      دانه نخود  

12)کدام دانه از دانه های زیر دانه روغنی نیست ؟

زیتون            ذرّت          پنبه        لوبیا

13) چند دانه روغنی نام ببرید؟

14)بنویس هر کدام از جانوران زیر در کجا زندگی می کنند؟

خرس                              طوطی

عقرب                                ماهی

تمساح                                  شتر

15) کدام یک از جانوران زیر در جنگل زندگی می کند؟

مارمولک       هشت پا     فیل 

16) به چه جانورانی اهلی می گویند؟

17)چند جانور که هم درآب وهم در خشکی زندگی می کنند نام ببرید؟

18) چرا جانوران وگیاهان در جاهای مختلف زندگی می کنند؟

19) جانورانی که در آب زندگی می کنند غذای خود را چگونه به دست می آورند؟

20) چه چیزهایی محیط زندگی ما را آلوده می کنند؟

21)از باد چه استفاده هایی می شود ؟

22)وسیله ای که برای اندازه گیری دمای هوا به کار می رود ..............  نام دارد.

23)دماسنج ها دو نوع درجه بندی شده اند . درجه ی سانتی گراد ودرجه ی فارنهایت ؛ تفاوت آن ها را بیان کنید.

24)مایع درون مخزن دماسنج معمولا" چیست ؟

25)باد چگونه به وجود می آید؟

26)به حرکت هوا .............. می گویند.

  27)چه چیز هایی باعث تغییر در زمین می شوند ؟ 5 مورد نام ببرید.

28)طوفان یعنی چه ؟

29)آب بیشتر  زمین را تغییر می دهد یا باد ؟ دلیل خود را بیان کنید.  


موضوعات مرتبط: پایه دوم
[ چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ ] [ 7:49 ] [ الماسی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
امکانات وب